Meny Stäng

Rotsopp (Caloboletus radicans)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Rotsopp. Foto: Jan Svensson. https://www.skogensrost.com/