Meny Stäng

Kötticka (Leptoporus mollis/erubescens)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Kötticka på murken låga i Gutulia nationalpark (Norge). Foto: Lars Salomon