Meny Stäng

Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Kandelabersvamp. Foto: Jan Svensson. https://www.skogensrost.com/