Meny Stäng

Gammelgransskål (Pseudographis pinicola)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Gammelgransskål på gammal gran i Gutulia nationalpark (Norge). Foto: Lars Salomon