Meny Stäng

Ekticka (Fomitiporia robusta)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Ekticka på gammal ek vid Rosendals ekhage, Helsingborg (Skåne). Foto: Lars Salomon