Meny Stäng

Signalarter & indikatorarter i skog

Webbappen Signalarter är tänkt som en översiktlig sammanställning av Skogsstyrelsens signalarter samt ytterligare ett urval skogliga indikatorarter & rödlistade arter. Kategorierna utgår från Skogsstyrelsens lista som publicerades 2013-04-15 då även rödlistade arter ingick. Jag har i vissa fall även kompletterat med arter som tillkom 2019/2020. Listan från 2013 finns här (pdf) >>

Navigera i menyn uppe till höger – nya arter fylls på löpande under sensommar-höst 2022. Sannolikt kommer lavarna att fyllas på först, tätt följt av mossor, kärlväxter & svampar. Jag kommer även att lägga till insekter i den mån det finns bildmaterial men till en början enbart som bild + länk till Artfakta.

Uppdateringar kommer att läggas in som notiser i facebookgruppen med samma namn som appen: Länk >>