Meny Stäng

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Numera så allmän att den knappast kan tillskrivas något signalvärde.

Vågig sidenmossa på Kullaberg, Skåne. Foto: Lars Salomon.