Meny Stäng

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Platt fjädermossa på bok i Skäralid, Söderåsens nationalpark. Foto: Lars Salomon.