Meny Stäng

Långfliksmossa (Nowellia curvifolia)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Arten har ökat såpass mycket senaste 10 åren att den endast i undantagsfall kan tillskrivas något signalvärde.

Långfliksmossa på boklåga i Skäralid, Söderåsens nationalpark. Foto: Lars Salomon.