Meny Stäng

Källmossa (Philonotis fontana)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Källmossa vid bäck öster om Grövelsjön, Långfjällets naturreservat. Foto: Lars Salomon.