Meny Stäng

Dunmossa (Trichocolea tomentella)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Dunmossa i sumpskog vid Lerbäckshult, Ängelholms kommun.
Dunmossa i sumpskog vid Lerbäckshult, Ängelholms kommun.