Meny Stäng

Blåmossa (Leucobryum glaucum)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Blåmossa norr om Rössjön, Ängelholms kommun. Foto: Lars Salomon.