Meny Stäng

Vitskaftad svartspik (Chaenothecopsis viridialba)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Vitskaftad svartspik på torraka av tall. Grå-Larsknipen 2017. Foto: Lars Salomon.