Meny Stäng

Vedskivlav (Hertelidea botryosa)

Ekologi: Arten växer på gammal, torr, exponerad och hård kärnved av framförallt tall. Oftast hittas den på stubbar, gamla lågor och uppstickande rotben på rotvältor i naturskogsartade skogar.

Kännetecken: Vedskivlav är en skorplav med tjock grynig bål som oftast är grå / blågrå till gråbrun. Den har oftast rikligt med apothecier som sitter gyttrade i små täta grupper (liknar små björnbär).

Förväxlingsarter: Inte som fertil, den är dock svårare om det saknas apothecier.

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Vedskivlav på en solexponerad tall-låga i Gutulia nationalpark (Norge).