Meny Stäng

Ved-lavklubba (Multiclavula mucida)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Sårbar (VU)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Står bland svamparna på Signalartslistan från 2013 men klassad som lav enligt Dyntaxa/Artfakta. Lever i symbios med grönalger.

Vedlavklubba på nedbruten boklåga. Trollehallar, Ängelholms kommun. Foto: Lars Salomon.