Meny Stäng

Varglav (Letharia vulpina)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Varglav på grov torraka av tall. Grövelsjön (Långfjällets naturreservat).