Meny Stäng

Stor knopplav (Mycobilimbia pilularis)

Arten hittas huvudsakligen i gammal skog, i skuggiga och fuktiga miljöer vid branter, raviner eller i närhet till vatten. Den brukar nästan alltid växa över mossfällar på nedre delen av trädstammarna. Vanligast på ädellövträd, även på mossfällar på klippor. Suboceanisk utbredning, förekommer främst i södra delarna av landet. Bör egentligen mikroskoperas då det finns flera liknande arter. Sporerna är små (11–24 × 4–7 µm), ellipsoida och mestadels 2-celliga.