Meny Stäng

Skrovellav (Lobaria scrobiculata)

Ekologi: Arten hittas främst på stammar av gamla lövträd eller på mossiga block och klippor. Oftast i miljöer med lång kontinuitet av gamla lövträd och konstant hög och jämn luftfuktighet.

Kännetecken: Skrovellav är en storväxt bladlav som har runda och stora lober. I torrt tillstånd är den gulgrå till grå men i väta blir den blågrå. Ytan är ojämnt bucklig, matt och med nätformiga åsar. På ytan finns spridda soral.

Förväxlingsarter: Andra storväxta bladlavar.

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Skrovellav på en lutande sälg vid Flymossen (Småland)