Meny Stäng

Skinnlav (Leptogium saturninum)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Skinnlav på asp vid Grå-Larsknipen 2017. Foto: Lars Salomon.
Skinnlav på asp i Gutulia nationalpark. Foto: Lars Salomon.