Meny Stäng

Örtlav (Lobaria virens)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Fertil örtlav på skogslönn. Kullaberg (Skåne).