Meny Stäng

Mussellav (Normandina pulchella)

Hittas oftast i ädellövmiljöer med stabilt hög luftfuktighet. Bland mossor på bark och sten. I norra Sverige enbart på klippbranter med hög luftfuktighet och gammal barrskog.