Meny Stäng

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Ekologi: Växer huvudsakligen på stammar av olika lövträd på halvöppna ståndorter med hög och jämn luftfuktighet. I södra Sverige indikerar den alltid mycket värdefulla miljöer och hög artrikedom.

Kännetecken: Den upp till meterstora bålen hos lunglav är grön i väta men blir brun eller gråbrun i torrt tillstånd. Loberna är inskurna och kantiga med ett nätlikt mönster av åsar och gropar på ytan. På åsarna förekommer ibland soral och/eller isidier.

Förväxlingsarter: Har man en gång sett lunglav så går den knappast att misstas för någon annan art i Sverige.

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Välväxt bål av lunglav på en senvuxen bok vid Rössjön i NV Skåne.
Lunglav som växer ett par meter upp på bok, inte helt ovanligt i miljöer med hög och jämn luftfuktighet.