Meny Stäng

Lönnlav (Bacidia rubella)

Ekologi: Lönnlav växer i ädellövskog, barr- och lövblandskogar, lövängar, parker och alléer. Huvudsakligen på bark av lövträd där den ofta växer på mossa.

Kännetecken: Den har en grönaktig, grovt grynig bål och orange till brunaktiga apothecier.

Förväxlingsarter: Viss förväxlingsrisk med grynig lundlav Bacidia biatorina och slät lundlav B. fraxinea.

Rödlistning: Livskraftig (LC).

Lönnlav på en gammal senvuxen bok. Till höger syns även klotterlav (Alyxoria varia). Rössjöholm, Ängelholms kommun.