Meny Stäng

Liten ädellav (Megalaria laureri)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Liten ädellav i Vinterbo naturreservat, Kalmar län. Foto: Lars Salomon.