Meny Stäng

Långskägg (Usnea longissima)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Sårbar (VU)

Långskägg på gran vid Branäsberget.