Meny Stäng

Ladlav (Calicium tigillare)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ladlav på kulturved vid Grövelsjön.