Meny Stäng

Knottrig blåslav (Hypogymnia bitteri)

Förekommer på gran, björk, sälg och tall i halvöppna miljöer i högt belägna granskogar eller myrkanter. Mellersta och norra Sverige, har sin huvudutbredning gamla granskogar i det övre barrskogsbältet mot fjällen. Rödlistad som nära hotad (NT). Länk till Artfakta