Meny Stäng

Hållav (Menegazzia terebrata)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Sårbar (VU)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Hållav på klen klibbal i sumpskog, Grävlingabackarna. Foto: Lars Salomon.