Meny Stäng

Gytterlav (Protopannaria pezizoides)

Ekologi: Gytterlav växer oftast på marken men förekommer också på mossklädda bergväggar och på bark av gamla lövträd. Den signalerar höga naturvärden i mellersta och södra Sverige, sämre signalvärde i fjälltrakterna.

Kännetecken: 

Förväxlingsarter: Fjällig gytterlav Vahliella leucophaea.

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Gytterlav på sälg vid Lindvallen, Sälen.