Meny Stäng

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Gulpudrad spiklav på jätteek vid Christinelund ädellövskog, Helsingborgs kommun.
Gulpudrad spiklav på jätteek vid Christinelund ädellövskog, Helsingborgs kommun.