Meny Stäng

Gul dropplav (Cliostomum corrugatum)

Ekologi: Gul dropplav växer nästan uteslutande på gamla, grova ekar i öppna till halvöppna miljöer. Oftast på bark, ibland kärnved.

Kännetecken: Den har en grågrönaktig, oftast vårtig/knölig bål och karaktäristiskt ljusgula till ljusbruna apothecier som är 0,5–1,2 mm breda. Bålen hyser rikligt med stora, oregelbundna, svarta pyknid.

Förväxlingsarter: Dropplav (Cliostomum griffithii) som dock inte har lika knölig bål och grå/beige/rosa till svarta apothecier samt mindre pyknid.

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Gul dropplav på grov ek vid Långemåla kyrka, Kalmar län.