Meny Stäng

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Ekologi: Växer huvudsakligen på gamla och grova ekar men även på en del andra trädslag som alm, bok, avenbok, lind, lönn och ask.

Kännetecken: En (oftast) relativt storväxt skorplav med mörkare gråbrun till ljusare grårosa färg. På bålen finns rikligt med sammanväxande soral. Bålen innehåller Trentepohlia-alger.

Förväxlingsarter: Den kan möjligen förväxlas med andra sorediösa skorplavar men färgen i kombination med sorediernas storlek är tämligen karakteristiskt.

Rödlistning: Livskraftig (LC), 2010 var den rödlistad som nära hotad (NT).

Grå skärelav på jätteek vid Höja, Ängelholms kommun.