Meny Stäng

Gammelekslav (Lecanographa amylacea)

Ekologi: Gammelekslav växer på grova ekar i halvöppna ståndorter, ofta med hög luftfuktighet. Oftast växer den på nedre delen av stammarna, inte sällan tillsammans med grå skärelav.

Kännetecken: En skorplav med tunn, matt, kritvit bål som avgränsas av en tunn brunsvart förbål. Bålen har små bruna gryn som troligen utgör initialer till apothecier. Den sorediösa formen (fd blyertslav) har blyertsfärgade soral, ibland med en violett ton.

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Gammelekslav vid basen på en gammal ek i hagmark. Linköping 2020.