Meny Stäng

Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Dvärgbägarlav på gammal barklös tallåga vid Grå-Larsknipen.