Meny Stäng

Brunpudrad nållav (Chaenotheca gracillima)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Brunpudrad nållav i stamhål vid basen på en klen björk. Flymossen, Småland.