Meny Stäng

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Brun nållav på medelgrov ek vid Billesholmsskogen, Skåne.
Brun nållav på grov ek vid Långemåla kyrka, Kalmar län.