Meny Stäng

Broktagel (Bryoria bicolor)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Broktagel på klippblock vid Grå-Larsknipen.