Meny Stäng

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Ekologi: Förekommer främst på gammal bok i bokskog med kontinuitet. Enstaka fynd finns även på bl.a. avenbok och det är inte sällan som senvuxna avenbokar fungerar som refugier för arten i brukad skog.

Kännetecken: Bokvårtlav är en skorplav med olivgrön till brunaktig, glänsande, ”fet” bål med pseudocypheller (vita prickar). Perithecierna är svarta och milimeterstora (stort i sammanhanget).

Förväxlingsarter: Möjligen grå punktlav som dock har en ljusare bål med annan karaktär. Barkporina som har betydligt mindre perithecier. Andra arter inom samma släkte (går dock ej på bok).

Rödlistning: Nära hotad (NT).

Bokvårtlav på en mycket grov bok i skogarna öster om Össjö (Ängelholms kommun).