Meny Stäng

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Bokkantlav på gammal bok. Nackarpsdalen, Söderåsens nationalpark.