Meny Stäng

Barkkornlav (Lopadium disciforme)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Barkkornlav på grov ek i Danmarksvägens naturreservat, Kalmar län.