Meny Stäng

Ädellav (Megalaria grossa)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Starkt hotad (EN).

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Ädellav på asp i Gutulia nationalpark, Norge. Foto: Lars Salomon.