Meny Stäng

Ädelkronlav (Gyalecta carneola)

Ekologi: Ädelkronlav växer på bark av ek och bok och hittas nästan uteslutande i skogar med lång kontinuitet på gamla träd. Växtplatserna har oftast hög luftfuktighet, exempelvis intill branter, i raviner eller i sluten skog nära vatten.

Kännetecken: Den har en tunn, ljus bål och insänkta vinröda/brunröda apothecier som ofta har kvarsittande bålkant (ljus fransig kant).

Förväxlingsarter: Andra arter inom samma släkte, främst blek och mörk kraterlav.

Rödlistning: Sårbar (VU).

Ädelkronlav på gammal bok vid Nackarpsdalen (Söderåsens nationalpark)
Ädelkronlav på senvuxen bok vid Rössjöholm, Ängelholms kommun.