Meny Stäng

Röd pysslinglav (Thelopsis rubella)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Sårbar (VU)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >> 

Röd pysslinglav på gammal bok nor om Rössjön, Ängelholms kommun. Foto: Lars Salomon.