Meny Stäng

Garnlav (Alectoria sarmentosa)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Ganrlav på gammal tall vid Grövelsjön, Långfjällets naturreservat. Foto: Lars Salomon.