Meny Stäng

Fläderlundlav (Bacidia friesiana)

Ekologi: Växer huvudsakligen på gamla flädrar i brynmiljöer, hagmarker eller betesmarker. Sällan på alm, ask, asp.

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Sårbar (VU)