Meny Stäng

Kraterporlav (Pertusaria hymenea)

Ekologi: Relativt krävande art som främst hittas i miljöer med grova träd och viss kontinuitet. På ädellövträd. Medelgott indikatorvärde.

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)