Meny Stäng

Klotterlav (Alyxoria varia)

Ekologi: Hittas oftast på bark och vedblottor på rikbarksträd.

Kännetecken: 

Förväxlingsarter: Möjlig förväxlingsart till orangepudrad klotterlav, i synnerhet då den växer på blottad ved.

Rödlistning: Livskraftig (LC)