Meny Stäng

Hagelporlav (Pertusaria coccodes)

Ekologi: En art som oftast hittas på lite grövre rikbarksträd i öppna ståndorter. Visst indikatorvärde.

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)