Meny Stäng

Gul porlav (Pertusaria flavida)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Typisk art i trädkädd betesmark. Medelgott indikatorvärde.

Gul porlav på medelgrov ek i trädklädd gräsmark, Ängelholms kommun. Foto: Lars Salomon.