Meny Stäng

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Strutbräken vid Kvärkabäcken, Söderåsens nationalpark.